Szukaj

Zostań ekspertem

Na potrzeby realizacji Programu Usług Doradczych Izba powołała Zespół Ekspertów, składający się z ponad 60 wybitnych specjalistów zarządzania wiedzą, technologów i doradców biznesowych.

Po przyjęciu zapotrzebowania na usługę doradczą od przedsiębiorcy Izba dokonuje wyboru eksperta z bazy wewnętrznej. Ekspert kontaktuje się z przedsiębiorcą w celu ustalenia kosztorysu i harmonogramu wykonania usługi.

Przedsiębiorca wraz z kierowanym do Izby zapotrzebowaniem na usługę doradczą może zgłosić własną kandydaturę eksperta, który wykona usługę po zawarciu stosownej umowy z Izbą. W tym celu do wspomnianego zapotrzebowania przedsiębiorca powinien załączyć CV naukowe (zawodowe) eksperta. Wówczas kosztorys wykonania usługi powinien zostać opracowany w konsultacji ze wskazanym ekspertem przed skierowaniem do Izby zapotrzebowania na usługę doradczą.

Zapraszamy Państwa do przystąpienia do grona Zespołu Ekspertów Izby. Być może otrzymane od przedsiębiorcy zgłoszenie na wykonanie usługi doradczej powierzymy właśnie Państwu. W tym celu prosimy o przesłanie CV wg własnego wzoru z danymi kontaktowymi, wykształceniem i doświadczeniem zawodowym / naukowym na adres: arkadiusz.ponikowski@iztech.pl