Szukaj

Zgłoś zapotrzebowanie

 

Procedura uzyskania usługi w ramach Programu Usług Doradczych Izby

 1. Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem usługi doradczej wypełnia druk „Zapotrzebowania na usługę doradczą” i wysyła lub dostarcza osobiście do siedziby Izby:
 2. mailem - Biuro Projektu:  maciej.sajdak@iztech.pl

 3. Biuro Projektu, ul. Czackiego 7/9, 00-043 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Program Usług Doradczych”.

 4. Do ww. druku zapotrzebowania przedsiębiorca załącza kopię dokumentu rejestracyjnego firmy, a w sytuacji gdy kopię dokumentu rejestracyjnego firmy wydano później niż 6 miesięcy przed dniem złożenia zapotrzebowania, przedsiębiorca załącza wypełniony druk pn.: „Oświadczenie o aktualności danych adresowych”.
 5. Pracownik Izby w ciągu 7 dni od otrzymania ww. druku zapotrzebowania dokonuje oceny formalnej i merytorycznej. Po tym terminie pracownik Izby skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu:
  1. przekazania prośby o dokonanie niezbędnych korekt nadesłanych dokumentów, lub
  2. ustalenia szczegółowego zakresu usługi, terminu jej wykonania, określenia ostatecznej wartości usługi oraz wyboru eksperta do jej wykonania (jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił własnej kandydatury eksperta).
 6. Pracownik Izby informuje Wnioskodawcę o ostatecznym przyjęciu zapotrzebowania do realizacji i warunkach wykonania usługi przesyłając druk „Potwierdzenie przyjęcia zapotrzebowania”.
 7. Przed wykonaniem usługi Izba zawiera odpowiednią umowę z przedsiębiorcą (tj. Wnioskodawcą) oraz z ekspertem (świadczącym usługę).
 8. Po wykonaniu usługi przez eksperta i przyjęcia przez Izbę wypełnionego przez niego „Sprawozdania końcowego z wykonania usługi”.
Dokumenty do pobrania

 • Karta Ekspertapobierz
 • Kosztorys usługi doradczejpobierz
 • Odrzucenie zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradcząpobierz
 • Oświadczenie Przedsiębiorcy o aktualności danych rejestrowychpobierz
 • Oświadczenie Przedsiębiorcy o wykonaniu usługi doradczej przez Ekspertapobierz
 • Porozumienie z Ekspertem w sprawie świadczenia usług eksperckich pobierz
 • Przyjęcie zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradczą pobierz
 • Rachunek Eksperta za wykonanie usługi doradczej – EXCEL pobierz
 • Rachunek Eksperta za wykonanie usługi doradczej – WORD pobierz
 • Sprawozdanie końcowe Eksperta z wykonania usługi doradczej pobierz
 • Stawki jednostkowe usług eksperckich pobierz
 • Umowa z Ekspertem o świadczenie usługi doradczej pobierz
 • Umowa z Przedsiębiorcą na wykonanie usługi doradczej pobierz
 • Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę doradczą pobierz