Szukaj

Wirtualny doradca

Zakładka „Wirtualny doradca” pozwala na uzyskanie informacji na temat:
  • Programu Usług Doradczych Izby,
  • procedury uzyskania członkostwa w Izbie.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii kierując się znaczeniem technologii KET dla rozwoju polskiego przemysłu i jego konkurencyjności na rynku globalnym uruchomiła Program Usług Doradczych, którego głównym celem jest udzielenie wszechstronnego wsparcia (technologicznego, biznesowego, marketingowego itp.) dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności w obszarze technologii KET. Dowiedz się więcej o Programie klikając tutaj!

Członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii może być każdy podmiot gospodarczy lub działający w sferze badawczej, który chce współdziałać w realizacji jej celów statutowych. Zapoznaj się ze statutem Izby oraz pobierz deklarację członkowską klikając tutaj!

Jeżeli masz pytanie dotyczące działalności Izby, chciałbyś zostać Członkiem naszej organizacji lub masz pytania dot. Programu Usług Doradczych skontaktuj się z nami! Najczęściej zadawane pytania oraz dane kontaktowe do zespołu koordynującego ww. Program znajdziesz klikając tutaj!