Szukaj

Przejdź do portalu wiedzy


  • biotechnologia

  • fotonika

  • materiały zaawansowane

  • mikro- i nanoelektronika

  • nanotechnologia

Portale Wiedzy - „Coopetition Platforms”

Technologie należące do grupy KET cechują się niezwykle wysoką dynamiką i szybką utratą wartości komercyjnej nowych pomysłów technologicznych. W celu ułatwienia dostępu do aktualnej i dobrze ustrukturyzowanej informacji oraz zmniejszenia ryzyka biznesowego związanego np. z podejmowaniem projektów badawczych, dla każdej z pięciu technologii KET Izba uruchomi
portale wiedzy – tzw. „Coopetition Platform” (CP – od słów: „cooperation” i „competition”). Portale będą pełnić funkcję wirtualnych baz wiedzy skupiających podmioty prowadzące prace B+R i działalność gospodarczą w danej dziedzinie KET. Na portalach, użytkownicy będą mogli wspólnie gromadzić wiedzę, tym samym prezentując własne dokonania i sukcesy na rynku nowoczesnych usług i produktów związanych z wykorzystaniem konkretnych technologii KET.

Portale wiedzy KET będą spełniać funkcję internetowych giełd ogłoszeń dla sieci przedsiębiorstw i jednostek naukowych, specjalizujących się w pracach B+R, w wytwarzaniu i obrocie produktami oraz usługami, specyficznymi dla danej platformy. W przestrzeni platformy stworzony zostanie obszar umożliwiający automatyczne kojarzenie podmiotów, realizujących wspólne lub podobne projekty badawcze i komercyjne, a także realizujące inicjatywy na zasadzie partnerstwa lub konsorcjum. Jednym z głównych założeń dotyczących funkcjonalności systemu portali wiedzy jest jak najszersze udostępnianie wdrożonych aplikacji użytkownikom platform CP. Możliwość kształtowania zakresu ich treści, np. poprzez aplikacje umożliwiające umieszczanie własnych materiałów, wpłynie na przyszły kierunek rozwoju portali wiedzy poświęconych technologiom KET.

Uruchomiając portale wiedzy CP poświęcone technologiom grupy KET, Izba przyjęła założenie o upowszechnianiu wysokiej jakości informacji i wysoce użytecznej wiedzy, odwołując się przy tym do inicjatyw otwartej wymiany danych. Do realizacji projektu w zakresie dalszej eksploatacji portali Izba zaprosiła ekspertów i specjalistów prowadzących prace badawcze i wdrożeniowe w obszarze KET, zakładając, że współpraca z nimi pozwoli przybliżyć użytkownikom platform problematykę prowadzenia prac naukowych i działalności gospodarczej, opartych na wykorzystaniu technologii KET.
Grafika: http://www.freedigitalphotos.net/