Szukaj

Biologia

Lp. Rodzaj wpisu Autor
41 Selvita S.A. Przedsiębiorstwo Selvita S.A.
42 Badania farmaceutyków Usługi wykonania badań J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp.z o.o
43 Badania w ramach wytwarzania kontraktowego Usługi wykonania badań BIOMED S.A. Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek
44 Badania mikrobiologiczne Usługi wykonania badań Lipopharm
45 Synteza wysokiej jakości związków chemicznych Usługi wykonania badań Lipopharm
46 Lipopharm Przedsiębiorstwo Lipopharm
47 Badania komórek macierzystych MIC-1 Projekty Stem Cells Spin S.A.
48 Katedra Biotechnologii Żywności UWM Zespół badawczy Katedra Biotechnologii Żywności UWM
49 Zaawansowane metody molekularne w hematologii. Opracowanie i wdrożenie standardów badań choroby resztkowej, chimeryzmu poprzeszczepowego i translokacji markerowych Projekty Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
50 Badania przesiewowe w poszukiwaniu nowych funkcji białek endocytarnych i autofagicznych w regulacji ekspresji genów i wzrostu komórek oraz w procesie nowotworzenia. Projekty Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
51 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Zespół badawczy Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
52 Choroba Alzheimera - badania genetyczne Usługi wykonania badań Genomed S.A.
53 Genomed S.A. Przedsiębiorstwo Genomed S.A.
54 Zakład Jakości Żywności Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Zespół badawczy Zakład Jakości Żywności Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
55 Stem Cells Spin S.A. Przedsiębiorstwo Stem Cells Spin S.A.
56 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUM Zespół badawczy Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUM
57 MR lab - Pracownia 32-kanałowego Rezonansu Magnetycznego Zespół badawczy MR lab - Pracownia 32-kanałowego Rezonansu Magnetycznego
58 Syntezy Związków Organicznych Usługi wykonania badań PPW IFOTAM Sp. z o.o.
59 Produkcja kolagenu Projekty Finepharm S.A.
60 Finepharm S.A. Przedsiębiorstwo Finepharm S.A.