Szukaj

Fizyka

Lp. Rodzaj wpisu Autor
81 RenSan Lighting sp. z o.o. Przedsiębiorstwo RenSan Lighting sp. z o.o.
82 Luxon Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Luxon Sp. z o.o.
83 LEMI-BIS Przedsiębiorstwo LEMI-BIS
84 Katedra Podstaw Elektroniki - Politechnika Koszalińska Zespół badawczy Katedra Podstaw Elektroniki - Politechnika Koszalińska
85 Zakład Inżynierii Nowych Materiałów - Uniwersytet Jagielloński Zespół badawczy Zakład Inżynierii Nowych Materiałów - Uniwersytet Jagielloński
86 Zakład Technologii Monokryształów Tlenkowych - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Zespół badawczy Zakład Technologii Monokryształów Tlenkowych - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
87 Zakład Epitaksji Związków Półprzewodnikowych - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Zespół badawczy Zakład Epitaksji Związków Półprzewodnikowych - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
88 Zakład Szkieł - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Zespół badawczy Zakład Szkieł - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
89 Zakład Technologii Chemicznych - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Zespół badawczy Zakład Technologii Chemicznych - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
90 Zakład Optoelektroniki - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Zespół badawczy Zakład Optoelektroniki - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
91 Katedra Akustyki - Politechnika Wrocławska Zespół badawczy Katedra Akustyki - Politechnika Wrocławska
92 Katedra Elektroniki - Akademia Górniczo Hutnicza Zespół badawczy Katedra Elektroniki - Akademia Górniczo Hutnicza
93 Zakład Elektroakustyki - Politechnika Warszawska Zespół badawczy Zakład Elektroakustyki - Politechnika Warszawska
94 Zakład Fotoniki - Uniwersytet Jagielloński Zespół badawczy Zakład Fotoniki - Uniwersytet Jagielloński
95 Zakład Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej - Politechnika Warszawska Zespół badawczy Zakład Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej - Politechnika Warszawska
96 Zakład Optoelektroniki - Politechnika Warszawska Zespół badawczy Zakład Optoelektroniki - Politechnika Warszawska
97 Zakład Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych - Politechnika Warszawska Zespół badawczy Zakład Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych - Politechnika Warszawska
98 Zakład Inżynierii Fotonicznej - Politechnika Warszawska Zespół badawczy Zakład Inżynierii Fotonicznej - Politechnika Warszawska
99 Katedra Fizyki - Politechnika Radomska Zespół badawczy Katedra Fizyki - Politechnika Radomska
100 Zakład Technologii Próżniowych i Plazmowych - Politechnika Wrocławska Zespół badawczy Zakład Technologii Próżniowych i Plazmowych - Politechnika Wrocławska