Szukaj

biotechnologia środowiskowa

Lp. Rodzaj wpisu Autor
21 Instytut Nawozów Sztucznych Zespół badawczy Instytut Nawozów Sztucznych
22 Katedra Mikrobiologii - Uniwersytet Rolniczy Zespół badawczy Katedra Mikrobiologii - Uniwersytet Rolniczy
23 Zakład Biotechnologii Roślin - Uniwersytet Jagielloński Zespół badawczy Zakład Biotechnologii Roślin - Uniwersytet Jagielloński
24 Zakład Technologii Fermentacji - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Zespół badawczy Zakład Technologii Fermentacji - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
25 Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska - Politechnika Wrocławska Zespół badawczy Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska - Politechnika Wrocławska
26 Katedra Biotechnologii Środowiskowej - Politechnika Śląska Zespół badawczy Katedra Biotechnologii Środowiskowej - Politechnika Śląska
27 Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych - Politechnika Śląska Zespół badawczy Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych - Politechnika Śląska
28 Centrum Biotechnologii - Politechnika Śląska Zespół badawczy Centrum Biotechnologii - Politechnika Śląska
29 Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów - Politechnika Śląska Zespół badawczy Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów - Politechnika Śląska
30 wykonanie badań laboratoryjnych Usługi wykonania badań Katedra Biotechnologii Żywności UWM
31 Mechanizm działania białek opiekuńczych w dezagregacji aggregatów białkowych Projekty Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUM
32 Automatyczny sekwenator DNA - Visible Genetics Inc. Aparatura Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUM
33 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUM Zespół badawczy Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUM