Szukaj

biologia molekularna

Lp. Rodzaj wpisu Autor
1 BioVentures Institute Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo BioVentures Institute Sp. z o.o.
2 bioMerieux Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo bioMerieux Polska Sp. z o.o.
3 POLGEN Sp. z o.o.-Sp.K. Przedsiębiorstwo POLGEN Sp. z o.o.-Sp.K.
4 BIOGENET Przedsiębiorstwo BIOGENET
5 POLYGEN Spółka z o. o. Przedsiębiorstwo POLYGEN Spółka z o. o.
6 EURx Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo EURx Sp. z o.o.
7 Zakład Biotechnologii Roślin - Uniwersytet Jagielloński Zespół badawczy Zakład Biotechnologii Roślin - Uniwersytet Jagielloński
8 Selvita S.A. Przedsiębiorstwo Selvita S.A.
9 Badania komórek macierzystych MIC-1 Projekty Stem Cells Spin S.A.
10 Katedra Biotechnologii Żywności UWM Zespół badawczy Katedra Biotechnologii Żywności UWM
11 Zaawansowane metody molekularne w hematologii. Opracowanie i wdrożenie standardów badań choroby resztkowej, chimeryzmu poprzeszczepowego i translokacji markerowych Projekty Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
12 Badania przesiewowe w poszukiwaniu nowych funkcji białek endocytarnych i autofagicznych w regulacji ekspresji genów i wzrostu komórek oraz w procesie nowotworzenia. Projekty Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
13 Stem Cells Spin S.A. Przedsiębiorstwo Stem Cells Spin S.A.
14 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUM Zespół badawczy Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUM
15 Polsko-Portugalski Program Wykonawczy o współpracy naukowo-technicznej "Synteza i charakterystyka nowych, dendrytycznych nanocząstek w celu zastosowania ich jako nośników w terapii genowej" Projekty Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
16 projekt ERA-NET EuroNanoMed "Dendrymery jako nanotransportery peptydów do komórek dendrytycznych w szczepionce przeciw wirusowi HIV” Projekty Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki