Szukaj

WASKO S.A.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Berbeckiego
Numer domu: 
6
Kod: 
44-100
Miejscowość: 
Gliwice
województwo: 
śląskie
E-mail: 
wasko@wasko.pl
Strona www: 

www.wasko.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
Marek
Nazwisko: 
Fischer
Numer telefonu: 
32 33 25 525
E-mail: 
M.Fischer@wasko.pl
Opis działalności
Firma WASKO S.A jest jedną z czołowych polskich spółek teleinformatycznych. Na terenie kraju posiadamy 15 oddziałów zlokalizowanych głównie w miastach wojewódzkich. Największe z nich znajdują się w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 23 lat dostarczamy swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, nauki i szkolnictwa wyższego, a także dla administracji publicznej. Zajmujemy się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizujemy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. Największe w Polsce, a zarazem jedne z największych w Europie, serwery klastrowe zostały zaprojektowane, zintegrowane i uruchomione przez Wasko S.A. w akademickich centrach telekomunikacyjnych. Nasza działalność obejmuje projektowanie systemów automatyki przemysłowej oraz montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i teletransmisyjnej. Po połączeniu w 2006 roku ze spółką akcyjną Hoga.pl S.A. - pierwszym portalem internetowym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - staliśmy się spółką giełdową, której kapitalizacja wynosi obecnie ponad 200 mln zł. Przeważającą część wypracowanego zysku przeznaczamy na rozwój i inwestycje, z których ponad połowę stanowią prace badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach projektów dofinansowanych (w różnym zakresie) przez fundusze Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy ich realizacji współpracujemy z wieloma Jednostkami Badawczo-Rozwojowymi oraz Uczelniami Wyższymi, z którymi zawarliśmy umowy o ścisłej współpracy (umowy Konsorcjum). Dzięki nim mamy okazję na łączenie i wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Współpraca w zakresie działalności wspomagającej edukację prowadzona jest od kilku lat w sposób ciągły z pozytywnym rezultatem i zapisana została jako jeden z punktów w KRS naszej firmy. W spółce jest zatrudnionych ponad 650 pracowników z czego ok. 20% uczestniczy w samych projektach badawczo-rozwojowych. Większość z nich to osoby z wyższym wykształceniem, posiadające certyfikaty dokumentujące wysokie kwalifikacje zawodowe. Niewątpliwie jedną z zalet współpracy z ośrodkami akademickimi jest naturalne zaplecze kadry WASKO S.A. Są to najzdolniejsi absolwenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Co roku w programie praktyk studenckich bierze udział kilkudziesięciu studentów, kilkunastu pracowników WASKO S.A. odbywa studia doktoranckie i prowadzi zajęcia dydaktyczne na śląskich uczelniach wyższych. WASKO S.A. aktywnie współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Efektem wspólnych działań R&D są nowe, innowacyjne produkty będące połączeniem najnowszej myśli naukowo-technicznej oraz zaawansowanych technologii. Mamy duże doświadczenie we współpracy ze środowiskiem naukowym w ramach projektów badawczo-rozwojowych, które cieszą się uznaniem w szerokim kręgu. Przykładem może być tutaj Międzynarodowa Konferencja poświęcona osiągnięciom w kryptologii, gdzie patronat objęła m in. Polska Akademia Nauk. W wyniku prowadzonego projektu pn. „ Implementacja systemu kryptograficznego w oparciu o innowacyjne technologie półprzewodnikowe”, który był prowadzony w ścisłej współpracy z Wojskową Akademią Techniczną (Instytut Matematyki i Kryptologii) otrzymaliśmy główną nagrodę Grand Prix na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2010 za zaprojektowanie i wytworzenie innowacyjnego Szyfratora Narodowego. Zostaliśmy wyróżnieni spośród 500 zgłoszonych projektów z kilkunastu krajów świata. Większość realizowanych przez firmę prac badawczych i badań jest prowadzona na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przy ścisłej współpracy z wojskiem oraz służbami ochrony Państwa. Obejmują one swoim zasięgiem szeroki zakres rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa, począwszy od wyspecjalizowanych działań o wąskim zakresie oddziaływania, aż po kompleksowe systemy i rozwiązania – jak np. systemy informatyczne umożliwiające wszechstronne kierowanie i monitorowanie bezzałogowych autonomicznych platform latających na potrzeby zabezpieczenia granic Państwa (projekt badawczo-rozwojowy prowadzony z kadrą naukową Politechniki Śląskiej). W kwietniu 2011 roku otrzymaliśmy wspólnie z Politechniką Śląską w Gliwicach – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki srebrny Medal Targów Intrag 2011 a Pan Wojciech Wajda - Prezes Zarządu WASKO S.A został laureatem honorowego medalu za osiągnięcia innowacyjne w dziedzinie matematyki, elektroniki i informatyki. Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i naukowych INTRAG to tradycyjne spotkania naukowców, ośrodków naukowo- badawczych i uczelni wyższych oraz nowoczesnych firm i instytucji, przyczyniających się do postępu technologicznego i wdrażania nowych rozwiązań dla gospodarki. Jako jedna z nielicznych firm należymy do Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, której głównym celem działalności jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy naukowej. Wykorzystuje ona wyniki badań naukowych w gospodarce i przedsiębiorczości innowacyjnej opartej na osiągnięciach naukowych. Równocześnie podejmuje działania na rzecz rozszerzenia współpracy przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi.
Działalność gospodarcza
Typ przedsiębiorstwa: 
duże (powyżej 250 pracowników)
Zasięg działalności: 
krajowy
Data rozpoczęcia działalności: 
01.10.1988

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

obszary działalności gospodarczej wg OECD

Wyroby i produkty przedsiębiorstwa

Nazwa produktu / wyrobu Typ produktu / wyrobu
Elektroniczny System Obiegu Dokumentów IntraDok konsumpcyjny
Reklama przedsiębiorstwa
  • O Nas

    WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Spółka od 23 lat dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej...