Szukaj

Zespół Nanoinżynierii Funkcjonalnych Materiałów Polimerowych

Dane adresowe
Ulica: 
Ingardena
Numer domu: 
3
Kod pocztowy: 
30-060
Miejscowość: 
Kraków
Województwo: 
małopolskie
Telefon: 
12 6332252
Osoba do kontaktów
Imię: 
Szczepan
Nazwisko: 
Zapotoczny
Telefon: 
12 6332252
Opis działalności
Zespół zajmuję się otrzymywanie i badaniem nowych nanostrukturalnych materiałów polimerowych oraz hybrydowych do zastosowań takich jak: fotowoltaika organiczna, obrazowanie rezonansem magnetycznym (kontrasty), kontrolowane uwalnianie leków oraz dla innych potrzeb biomedycznych. Otrzymywane nanomateriały, to przede wszystkim: szczotki polimerowe, ultracienkie filmy polimerowe oraz nanocząstki. Projektowanie i syntezowanie odpowiednich materiałów polimerowych, to główny przedmiot badań, a technika Mikroskopii Sił Atomowych, to jedno z podstawowych narzędzi badawczych. Tą wysokorozdzielczą technikę obrazowania wykorzystujemy do badań materii miękkiej (polimery, próbki biologiczne) jak twardej (nanomateriały ceramiczne, kompozyty itp). Prace wykonywane są często we współpracy z biotechnologami, fizykami oraz inżynierami materiałowymi.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
<p> Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego</p>
Zasięg prowadzonych badań: 
krajowy

Obszary działalności B+R Zespołu

Słowa kluczowe opisujące działalność B+R Zespołu

obszary działalności B+R wg KET