Szukaj

Badania w ramach wytwarzania kontraktowego

Typ usługi: 
Oferuję wykonanie badań
Oferta dotyczy: 
Badanie jałowości, czystości mikrobiologicznej, Badanie żyzności podłoży, Test konserwacji, Kontrola skuteczności sterylizacji w suszarkach i autoklawach Kontrola mikrobiologiczna środowiska produkcji, Badanie aktywności w testach chalange i serologicznych na zwierzętach laboratoryjnych, Badanie nadmiernej toksyczności surowic i szczepionek na zwierzętach laboratoryjnych, Test LAL – metodą żelową, Odczyny serologiczne Elektroforeza SDS-PAGE, Elektroimmunoprecypitacja (EIP), Western Blott, Izoelektroogniskowanie (IEF), Analizy chemiczne: spektrofotometryczne, miareczkowe, wagowe, potencjometryczne, Fizyczne metody badania substancji (np. pomiar: sedymentacji, temp. krzepnięcia, wytrzymałości na nacisk, wchłanialności wody, określanie czasu rozpadu kapsułek), Analiza wody do wstrzykiwań i oczyszczonej.
Nazwa i numer identyfikujący normę: 
Posiadane Certyfikaty GMP. Produkcja zgodna z systemem HACCP