Szukaj

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Ks. Trojdena
Numer domu: 
4
Kod pocztowy: 
02-109
Miejscowość: 
Warszawa
Województwo: 
mazowieckie
Strona www: 

http://www.iimcb.gov.pl/

Osoba do kontaktów
Imię: 
Jacek
Nazwisko: 
Kuźnicki
Stanowisko: 
prof. Dyrektor
Telefon: 
(+48 22) 597 07 00
Opis działalności
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki – obecny dyrektor placówki. Unikalność Instytutu i jego międzynarodowy charakter polega m.in. na funkcjonowaniu w oparciu o wzorce najlepszych placówek naukowych na świecie. I tak, większość członków Międzynarodowego Komitetu Doradczego (Rady Naukowej) to uczeni z zagranicy. Wszystkie pozycje liderów zespołów naukowych są obsadzane na drodze międzynarodowego konkursu rozstrzyganego przez ten Komitet. Liderami zespołów mogą być osoby każdej narodowości i bez habilitacji; wymóg na takie stanowisko w Instytucie to doktorat i znaczący dorobek naukowy. Wszystkie osoby są zatrudniane na podstawie terminowych kontraktów, a przedłużenie umowy pracownikom naukowym jest możliwe po pozytywnej okresowej ocenie przez zewnętrznych, zagranicznych recenzentów. Główne cele Instytutu to prowadzenie podstawowych badań naukowych w dziedzinie medycyny molekularnej (mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, odporności na antybiotyki, immunologii i naprawy genomu) oraz wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki i popularyzacja nowoczesnej medycyny i biologii molekularnej.
Działalność B+R
Forma działalności: 
jednostka niezależna
Zasięg prowadzonych badań: 
międzynarodowy

Obszary działalności B+R Zespołu

obszary działalności B+R wg KET