Szukaj

Tworzenie białek

Typ usługi: 
Oferuję wykonanie badań
Oferta dotyczy: 
BLIRT oferuje usługi na wszystkich kolejnych etapach tworzenia białek, począwszy od syntezy genów, a kończąc na oczyszczaniu i formulacji. Dział badań nad białkami dostarcza preparaty białkowe według określonych przez Klienta kryteriów. Opracowywane są protokoły pozwalające na uzyskiwanie białek rekombinantowych w skali laboratoryjnej (do 10l), ze szczególnym uwzględnieniem doboru i optymalizacji warunków procesu biosyntezy, oczyszczania i formulacji. Optymalizacja procesu biosyntezy obejmuje: • otrzymanie genów • otrzymanie plazmidów rekombinantowych • dobór szczepów produkcyjnych spośród bakteryjnych i drożdżowych gospodarzy • dobór warunków ekspresji genu docelowego, ze względu na: - temperaturę procesu - czas produkcji - stężenie induktora - moment indukcji - skład pożywki Optymalizacja warunków oczyszczania obejmuje: • dobór warunków lizy komórek • dobór odpowiedniego złoża chromatograficznego • optymalizację składu roztworu buforowego fazy ruchomej