Szukaj

Stem Cells Spin S.A.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Klecińska
Numer domu: 
125
Kod: 
54-413
Miejscowość: 
Wrocław
województwo: 
dolnośląskie
Strona www: 

www.stemcellsspin.com.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
Janisław
Nazwisko: 
Muszyński
Opis działalności
Stem Cells Spin S.A. jest spółką biotechnologiczną zawiązaną w 2009r. przez naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu. Celem Spółki jest komercjalizacja odkryć związanych z posiadanym wynalazkiem dotyczącym wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek macierzystych o symbolu MIC-1 oraz substancji pochodnych. Stem Cells Spin S.A. opracowała i wdrożyła unikalne w skali światowej metody hodowli komórek macierzystych MIC-1 oraz produkcji na ich bazie naturalnych (nie modyfikowanych chemicznie ani genetycznie) substancji biologicznych o niezwykłym potencjale regeneracyjnym tkanek organizmów ludzkich i zwierzęcych. Przeprowadzone badania wykazały możliwość zastosowania w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej oraz dermokosmetyce. Wśród najważniejszych prac realizowanych przez Spółkę są programy badawcze nad innowacyjnymi lekami biologicznymi.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka akcyjna
Zasięg działalności: 
międzynarodowy

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

Pisali o nas
Oferty i usługi

Projekty przedsiębiorstwa

Tytuł projektu Projekt dotyczy
Badania komórek macierzystych MIC-1
produktu
technologii