Szukaj

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Chemików
Numer domu: 
5
Kod: 
09-411
Miejscowość: 
Płock
województwo: 
mazowieckie
E-mail: 
zarzad@obr.pl
Strona www: 

http://www.obr.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
Paweł
Nazwisko: 
Sęk
E-mail: 
zarzad@obr.pl
Opis działalności
OBR PR S.A. w ramach działalności badawczej prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, projektowe, wdrożeniowe i techniczno-usługowe z zakresu przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego oraz ochrony środowiska. Wachlarz tych prac jest bardzo szeroki: od usług badawczych na bieżące potrzeby przemysłu rafineryjnego, po opracowania realizowane w pełnym cyklu rozwojowym od badań laboratoryjnych, poprzez badania w instalacjach modelowych do badań w skali półtechnicznej i przemysłowej.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka akcyjna
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

Oferty i usługi

Usługi wykonania badań

Usługa wykonania badań Typ usługi
Badania w Zakładzie Analitycznym Oferuję wykonanie badań