Szukaj

NCBiR dzieli fundusze dla najlepszych firm

NCBR pozytywnie zaopiniowało 20 projektów, związanych z transferem wyników badań do gospodarki, o łącznej wartości ponad 280 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) kilka dni temu ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w ramach Poddziałania 1.1.2 POIR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, tzw. Demonstratora. Na wsparcie prac B+R przedsiębiorstw związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowych i demonstracyjnych NCBR przeznaczyło 500 mln zł. Pozytywne rekomendacje otrzymały m.in. Synthos, Boryszew, Elektrobudowa, Ursus, Newag, Integer, Kopex, Comarch i Polpharma. 
Kierując się oceną ekspertów, wybrano projekty z największym potencjałem wdrożeniowym. Przedsiębiorstwa będą mogły przetestować nowatorskie rozwiązania, których celem jest transfer wyników prac badawczo-rozwojowych do gospodarki, a w efekcie wprowadzenie na rynek nowoczesnych technologii, produktów i procesów.

— Wspieramy najlepsze, najbardziej ambitne projekty, które pozwolą polskimfirmom umocnić pozycję rynkową na podstawie wyników prac B+R. Dzieląc z przedsiębiorcami ryzyko towarzyszące wybiegającym w przyszłość projektom, dajemy firmom niepowtarzalną szansę wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług — mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Spośród zgłoszonych 122 projektów w wyniku kilkuetapowej oceny rekomendowano 20 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 280 mln zł. Z tego 15 wniosków na 262,3 mln zł pochodzi z sektora dużych przedsiębiorstw, a pięć wniosków na 18,4 mln zł z MSP. więcej