Szukaj

Przedsiębiorstwa bedą mogły dłużej korzystać z funduszy UE

Przedsiębiorstwa będą mogły dłużej korzystać z pieniędzy UE na lata 2007-2013, przyznawanych w formie poręczeń czy kredytów. Takie rozwiązanie przewidziano w rozporządzeniach, nad którymi pracuje MIR. 
Większość funduszy ze "starej" perspektywy UE (2007-2013) musi być wydanych do końca 2015 r. Wyjątkiem jest pomoc udzielana w formie zwrotnej. Zgodnie z rozporządzeniami autorstwa MIR, w przypadku pomocy zwrotnej, np. tzw. inicjatywy JESSICA, w ramach której firmy mogą ubiegać się o pieniądze UE na inwestycje miejskie, termin wydawania funduszy zostanie przedłużony do końca marca 2017 r.
Przesunięcie tego terminu umożliwiła Komisja Europejska, która zmieniła wytyczne w sprawie zamknięcia programów operacyjnych finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności w latach 2007-2013. więcej