Szukaj

Fundusze europejskie na B+R w ramach PO IR

Badania i rozwój na szybkiej ścieżce
34 inwestycje z zakresu badań i prac rozwojowych w firmach otrzymają łączne wsparcie w wysokości 178 mln zł. 3 sierpnia 2015 r. zatwierdzono pierwszą listę rankingową projektów zakwalifikowanych do wsparcia w programie Inteligentny Rozwój (PO IR). więcej