Zamówienia publiczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) z siedzibą w Paryżu (Francja) poszukuje dostawców towarów i usług w następujących obszarach:
- publikacje, komunikacja;
- usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami i zakupem wyposażenia;
- dostawy sprzętu i usług IT;
- organizacja spotkań i konferencji;
- konsulting i doradztwo.
więcej