XVIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

W dniu 24 czerwca 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Spotkanie poprzedziła „ocena wstępna” projektów, która stanowiła punkt wyjścia przy wyborze prac konkursowych do następnego etapu Konkursu tj. do „oceny zasadniczej” projektów. więcej