Fundusze europejskie szansą na likwidacje ubóstwa

Co czwarty Europejczyk jest zagrożony ubóstwem i wykluczeniem społecznym. UE przeznacza gros środków na działania, których celem jest poprawa ich sytuacji. Jednym z nich jest rozwój sektora ekonomii społecznej. więcej