Perspektywa na specjalizacje

Co decyzja Komisji oznacza w praktyce? Po pierwsze to, że w całej Unii Europejskiej każde państwo i każdy region musiały wyznaczyć własne inteligentne specjalizacje. Dotyczy to również Polski. Na poziomie krajowym w wyniku badań eksperckich i konsultacji społecznych  wyłoniono 19 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Są wśród nich obszary związane ze zdrowiem, biogospodarką, ekoenergetyką, gospodarką odpadami i innowacyjnymi technologiami. Dodatkowo każde z województw określa swoje własne, regionalne inteligentne specjalizacje (RIS), czyli dziedziny, w których dany region ma pewien potencjał związany np. z warunkami naturalnymi czy skoncentrowanym na tych terenach przemysłem. Tak, by nie budować od początku, ale wykorzystywać i rozwijać istniejące zasoby, które odpowiednio wsparte staną się lokomotywami rozwoju. więcej