Szukaj

Fundusze unijne dla Polski 2014 - 2020

Uroczystość otwarcia nowej perspektywy finansowej UE dla Polski

26 lutego odbyła się uroczystość otwarcia nowej perspektywy finansowej UE dla Polski, z udziałem m.in. premier Ewa Kopacz, ministra infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak, komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Creþu i komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbiety Bieńkowskiej. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowała prezes Bożena Lublińska-Kasprzak.

W nowej odsłonie systemu wsparcia, Agencja będzie funkcjonowała w zmienionych uwarunkowaniach. Zmieni się skala realizowanych instrumentów wsparcia – zmniejszy liczba bezpośrednich beneficjentów, ale zwiększy skala oddziaływania i efektów osiąganych dzięki wsparciu PARP. Dotychczas Agencja pracowała z tysiącami beneficjentów – w perspektywie 2007-2013, zawarto blisko 17 tysięcy kontraktów!  więcej