Szukaj

InnovFin - fundusze unijne dla innowatorów

Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiły nowy program „InnovFin — Fundusze unijne dla innowatorów”. W jego ramach dostępne będą instrumenty finansowe i usługi doradcze. Według szacunków w ciągu najbliższych siedmiu lat małe, średnie i duże firmy oraz promotorzy infrastruktur badawczych dostaną z nowego instrumentu na badania naukowe i innowacje ponad 24 mld  EUR. Produkty InnovFin będą finansowane z funduszy UE w ramach programu Horyzont 2020 oraz z własnych pieniędzy Grupy EBI. więcej