Szukaj

ANALIZA PRAWNA możliwości realizacji przez podmioty publiczne projektów PPP na innej podstawie prawnej niż ustawa o PPP

Czy konieczne jest stosowanie przepisów ustawy o PPP do wszystkich postępowań (w tym postępowań związanych z projektami hybrydowymi) prowadzonych w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w których realizacja przedsięwzięcia oparta jest na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym? - odpowiedź na to pytanie można znaleźć w kolejnej analizie prawnej przygotowanej w czerwcu 2014 r. w ramach prac Platformy PPP. więcej

Rok publikacji: 
04.2014 r.