Szukaj

Tworzenie, zarządzanie i ewaluacja parków technologicznych w Europie - nowa publikacja Komisji Europejskiej


Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją dotyczącą parków technologicznych działających w Europie. Zadania przygotowania tego „przewodnika” po istotnych zagadnieniach dotycząca parków podjęli się eksperci Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Technologicznych (IASP). Przedstawione w publikacji wnioski i dobre praktyki są wynikiem doświadczeń jakie płyną z zarzadzania parkami w Europie popartymi przeprowadzonym na jej potrzebę badania wśród 129 parków.

jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej: http://bookshop.europa.eu/en/setting-up-managing-and-evaluating-eu-science-and-technology-parks-pbKN0114363/

Autorzy: 
Unia Europejska
Rok publikacji: 
2013