Szukaj

Polenergia Biogaz Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Krucza
Numer domu: 
24
Numer lokalu: 
26
Kod: 
00-526
Miejscowość: 
Warszawa
województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
(+48) 22 522 39 45
Fax: 
(+48) 22 621 21 46
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Polenergia Biogaz Sp. z o.o. zajmuje się pozyskiwaniem i wykorzystaniem biogazu wyprodukowanego z odpadów organicznych w biogazowniach przemysłowych i rolniczych oraz biogazu odzyskanego z odgazowania składowisk odpadów komunalnych. Portfel realizowanych projektów oraz doświadczenie spółki pozwalają jej na uzyskanie pozycji lidera rynkowego w segmencie rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej na bazie biogazu. Spółka powstała w 2009 roku, lecz działalność w sektorze biogazowani rozpoczęła już w 2007 roku w ramach Polenergia S.A. Dzięki temu zdobyła duże doświadczenie w zakresie wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Strategia Polenergia Biogaz przewiduje uruchomienie 10 biogazowni odpadowych do 2012 roku.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ przedsiębiorstwa: 
mikro (do 9 pracowników)
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET