Szukaj

Bio Power Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Solna
Numer domu: 
3
Kod: 
22-400
Miejscowość: 
Zamość
województwo: 
lubelskie
Telefon: 
+ 84 638 42 16
E-mail: 
biopower-oze@wp.pl
Strona www: 

http://biopower.home.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
E-mail: 
biopower-oze@wp.pl
Opis działalności
Firma BIO POWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w dniu 23 lutego 2007 roku. Spółka może używać skrótu BP Sp. z o.o.. Siedzibą Spółki jest miasto Zamość. Strategicznym Udziałowcem Spółki jest austriacka firma NAHTEC GmbH z siedzibą w Lebring zajmująca się projektowaniem, budową i eksploatacją biogazowni, bioelektrowni a także ciepłowni wykorzystujących jako czynnik energetyczny różnego rodzaju biomasę. Zaprojektowała i wykonała kilkadziesiąt tego rodzaju obiektów na terenie Austrii i innych krajów. Nasza Spółka jest wyłącznym przedstawicielem firmy NAHTEC GmbH na obszar Polski. Celem firmy BP Sp. z o.o. jest aktywne uczestniczenie w rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Usytuowanie siedziby firmy na terenie wschodniej Polski ma znaczenie strategiczne. Wyjątkowe warunki agrotechniczne, klimatyczne a także demograficzne obszarów Polski wschodniej, stwarzają nadzwyczaj dogodne warunki dla rozwoju szeroko pojętej agroenergetyki. Zajmujemy się wyborem lokalizacji, projektowaniem , budową i eksploatacją obiektów energetycznych wykorzystujących różnego rodzaju produkty pochodzenia organicznego, służące do pozyskiwania biogazu w procesie beztlenowej fermentacji masy organicznej. Agroenergetyka ma szansę stać się podstawowym rodzajem odnawialnych źródeł energii /OZE / w Polsce. Stosunkowo słabe warunki hydrologiczne naszego kraju, ograniczają w istotny sposób udział hyrdoenergetyki w bilansowaniu energetycznym kraju. Farmy wiatrowe jako asynchroniczne źródła energii, głównie ze względu na niezawodność pracy KSE, nie mogą stanowić większego niż 5-7 % udziału w produkcji ogółem energii elektrycznej w KSE. Firma BIO POWER będzie aktywnie uczestniczyć w realizacji zobowiązania Polski względem UE, do produkcji 15 % energii elektrycznej w OZE do 2020 roku.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
międzynarodowy
Data rozpoczęcia działalności: 
14.05.2009

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET