Szukaj

Bioelektrownia Szarlej Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Wrzesińska
Numer domu: 
1B
Kod: 
62-025
Miejscowość: 
Kostrzyn
województwo: 
wielkopolskie
Telefon: 
+48 (61) 8-188-982
Fax: 
+48 (61) 8-188-987
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Inwestycja zlokalizowana niedaleko Kruszwicy i Inowrocławia, w otoczeniu terenów rolniczych. Powstanie przy znacznym udziale funduszy unijnych. Surowcem energetycznym w tej elektrowni biogazowej będą odpady pochodzenia roślinnego (sieczka kukurydziana i wywar pogorzelniany) i zwierzęcego (gnojowica, obornik i odchody drobiowe). Biogaz, uzyskany z nich w procesie fermentacji, będzie zasilał generatory prądotwórcze o łącznej mocy 3,2 MW. Wyprodukowana w ten sposób energia elektryczna, w ilości ok. 24.000 MWh rocznie, zostanie w większości dostarczona do publicznej sieci elektroenergetycznej. Odpady pofermentacyjne będą poddawane dalszej obróbce w procesach obróbki przefermentowanej biomasy specjalnie zaprojektowanej i wybudowanej pod określone wsady, a otrzymane w ten sposób produkty będą stosowane do nawożenia i nawadniania gleby. Dzięki takiej technologii dostarczane substraty zostaną praktycznie w całości przetworzone na produkty nadające się do dalszego użycia, a przez to projektowana inwestycja nie będzie stanowiła ponadnormatywnej uciążliwości dla środowiska.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET