Szukaj

Perkinelmer Polska Sp z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Wołoska
Numer domu: 
9
Kod: 
02-583
Miejscowość: 
Warszawa
województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
48 22 310 88 00
Fax: 
48 22 310 88 01
Strona www: 

www.perkinelmer.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Opis działalności
Firma PerkinElmer, Inc. jest od ponad 60 lat czołowym producentem aparatury analitycznej na świecie. W chwili obecnej firma dzieli się na dwa podstawowe działy: Life and Analytical Sciences i Optoelectronics. PerkinElmer Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy PerkinElmer, Inc. na rynku polskim. Nasza oferta obejmuje kompletne systemy analityczne przeznaczone zarówno do prac naukowo-badawczych jak i rutynowych analiz kontrolujących przebieg procesów technologicznych lub jakość gotowych produktów. PerkinElmer Polska prowadzi autoryzowany serwis aparatów firmy PerkinElmer oraz sprzedaż akcesoriów, części zamiennych i zużywalnych. PerkinElmer Polska jest również organizatorem szkoleń z zakresu obsługi oferowanego sprzętu oraz szkoleń metodycznych. Oferujemy także pomoc aplikacyjną pomagającą w rozwiązywaniu specyficznych problemów analitycznych naszych klientów. Nasza oferta w zakresie aparatury analitycznej to: Analiza chemiczna Spektrometry absorpcji atomowej Spektrometry ICP-OES Spektrometry ICP-MS Spektrometry UV/VIS Spektrometry FT-IR Spektrometry Ramana Spektrometry luminescencyjne Chromatografy gazowe z oprzyrządowaniem Chromatografy gazowe z detektorem MS Systemy Arnel gotowych aplikacji GC Systemy chromatografii cieczowej Analizatory termiczne Analizatory elementarne Systemy zarządzania pracą laboratoriów LIMS BioDiscovery Genetyka i proteomika (drukawanie i pomiar mikromacierzy) Systemy detekcji (czytniki mikropłytek, MALDI-oTOF) Wizualizacja i analiza żywych komórek Radiometria (pomiary izotopów promieniotwórczych, liczniki scyntylacyjne) Automatyczne systemy przygotowania próbek (Liquid handling) Odczynniki i związki znakowane izotopami promieniotwórczymi Diagnostyka kliniczna i genetyczne badania przesiewowe
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony
Data rozpoczęcia działalności: 
01.01.1999

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET