Szukaj

VitaInSilica Sp. z o. o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Krzemowa
Numer domu: 
1
Kod: 
62-002
Miejscowość: 
Suchy Las
województwo: 
wielkopolskie
Telefon: 
+48 692 677 438
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
VitaInSilica to firma rozwijana w Poznańskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości przez pracowników i doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasz interdyscyplinarny zespół składa się ze specjalistów z zakresu bioinformatyki, biologii molekularnej, biologii strukturalnej i biotechnologii. Współczesna biologia dostarcza niewyobrażalne ilości danych, pochodzących z przeprowadzanych eksperymentów m.in. analiz z wykorzystaniem mikromacierzy czy sekwencjonowania genomów. Ich zbieranie, obróbka, interpretacja oraz porównywanie z innymi wynikami wykracza poza możliwości laboratoriów eksperymentalnych, nie posiadających kadry przeszkolonej do tych zadań. Na polskim rynku brakuje wykwalifikowanych specjalistów oraz inicjatyw oferujących szerokie wsparcie merytoryczne w przeprowadzanych badaniach. Należy również podkreślić, że przy realizacji projektów naukowych kładzie się coraz częściej nacisk na współpracę specjalistów z różnych grup badawczych, która pozwala na opracowywanie wyników w szerszej perspektywie. Polscy naukowcy nie powinni zamykać się na współpracę. Skończyły się już czasy jedno lub dwuosobowych grup badawczych. Teraz, aby publikować w najlepszych czasopismach potrzebne jest zaangażowanie wielu naukowców oraz interdyscyplinarność prowadzonych badań. VitaInSilica pragnie zachęcać do takiej współpracy najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin. Usługi Analizy bioinformatyczne Analiza sekwencji: - identyfikacja domen i motywów; - przyrównania wielu sekwencji (MSA) i interpretacja wyników; - klastrowanie sekwencji; - przewidywanie struktury drugo- i trzeciorzędowej. Analizy filogenetyczne: - powiązania sekwencji, struktury i funkcji. Bioinformatyka strukturalna: - przewidywanie i modelowanie struktury przestrzennej białek i RNA; - przewidywanie miejsc wiązania ligandów lub innych makrocząsteczek; - przewidywanie mechanizmu działania, analiza miejsc katalitycznych; - analiza interakcji białko-ligand, białko-białko, białko-kwas nukleinowy; - wirtualne dokowanie małych cząsteczek do białek; - wirtualne badania przesiewowe w poszukiwaniu inhibitorów enzymów (poszukiwanie nowych leków). Oprogramowanie bioinformatyczne: - projektowanie i implementacja programów komputerowych dopasowanych do potrzeb konkretnych badań; - opracowanie prostych skryptów komputerowych ułatwiających analizę danych; - rozwój zaawansowanego oprogramowania oraz systemów bazodanowych. Bioinformatyka profilowana: - projektowanie niestandardowych analiz bioinformatycznych na potrzeby konkretnych badań; - pomoc w interpretacji wyników analiz bioinformatycznych klienta; - przygotowywanie prezentacji naukowych, stron internetowych, internetowych serwisów do obsługi laboratoriów komercyjnych (np. prosty serwis do składania zamówień na wybrane analizy on-line). Dobra Szkoła Bioinformatyki Profesjonalne szkolenia z zakresu: - podstaw bioinformatyki; - obsługi biologicznych baz danych; - obsługi podstawowych narzędzi bioinformatycznych; - podstaw obsługi Systemu Operacyjnego Linux - dla biologów; - podstaw tworzenia serwisów internetowych (html, css, django); - podstaw programowania (Python); - podstaw pakietu OpenOffice. Przygotowanie profesjonalnych naukowych i popularno-naukowych prezentacji i plakatów; - Opracowania materiałów szkoleniowych (samouczków) dla pracowników naukowych z wybranych zagadnień (np. prosty kurs liczenia drzew filogenetycznych). Analizy biostatystyczne - podstawowe oraz niestandardowe analizy bio-statystyczne.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

obszary działalności gospodarczej wg OECD