Szukaj

KGHM Polska Miedź S.A.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
M. Skłodowskiej-Curie
Numer domu: 
48
Kod: 
59-301
Miejscowość: 
Lublin
województwo: 
lubelskie
Telefon: 
76 74 78 200
Fax: 
76 74 78 500
E-mail: 
bh@kghm.pl
Strona www: 

http://www.kghm.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
E-mail: 
bh@kghm.pl
Opis działalności
Działalność podstawowa spółki ogranicza się w głównej mierze do: - kopalnictwa rud miedzi, - produkcji miedzi, - produkcji metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych. Podstawowa produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym technologicznie procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi półprodukt wykorzystywany w kolejnej fazie. Ruda miedzi wydobywana w kopalniach jest transportowana do zakładów przeróbki, gdzie następuje proces wzbogacania. W jego wyniku powstaje koncentrat miedzi, który jest dostarczany do hut. W hutach koncentrat jest przetapiany i rafinowany ogniowo na miedź anodową, która jest przerabiana w procesie rafinacji elektrolitycznej na katody miedziane. Z katod produkuje się walcówkę oraz wlewki okrągłe. Natomiast szlam anodowy, powstający w procesie elektrorafinacji miedzi, jest surowcem wyjściowym do produkcji metali szlachetnych. Powstające w procesach hutniczych pyły ołowionośne przerabiane są na ołów. Z przerobu zużytego elektrolitu uzyskuje się siarczan niklu oraz siarczan miedzi. Także gazy z pieców hutniczych są wykorzystywane do produkcji kwasu siarkowego. Gospodarczo wykorzystywane są nawet żużle hutnicze, sprzedawane jako kruszywo drogowe. Przedmiot działalności firmy: - kopalnictwo rud metali nieżelaznych, - wydobycie żwiru i piasku, - produkcja miedzi, metali szlachetnych i nieżelaznych, - produkcja soli, - odlewnictwo metali lekkich i nieżelaznych, - kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali – metalurgia proszków, - zagospodarowanie odpadów, - sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu, - magazynowanie i przechowywanie towarów, - działalność związana z zarządzaniem holdingami, - działalność geologiczno-poszukiwawcza, - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych, - wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz pary wodnej i gorącej wody, wytwarzanie gazu, - dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą, - zawodowe trudnienie się ratownictwem, - rozkładowy i pozarozkładowy transport lotniczy, - usługi telekomunikacyjne i informatyczne.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka akcyjna
Typ przedsiębiorstwa: 
duże (powyżej 250 pracowników)
Zasięg działalności: 
międzynarodowy

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET