Szukaj

Zakłady Chemiczne Alwernia S.A.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
K. Olszewskiego
Numer domu: 
25
Kod: 
32-566
Miejscowość: 
Alwernia
województwo: 
małopolskie
Telefon: 
(48-12) 258 91 00
Fax: 
(48-12) 283 21 88
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
ieloletnie doświadczenia producenta związków chromu i fosforu owocują wprowadzaniem nowych proekologicznych technologii, stałym rozszerzaniem gamy produktów zgodnie z oczekiwaniami rynku. Wraz z rozwojem technologii, produkty te są ciągle udoskonalane. Nasze wyroby charakteryzują się wysokim stopniem czystości chemicznej. Jakość produktów spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów i jest stale podnoszona. Dbając o ciągły rozwój firmy Zarząd określił misję Spółki, która jest drogowskazem w przyszłość dla załogi i akcjonariuszy. Realizacja misji Spółki jest gwarantem jej bezpiecznego i stabilnego rozwoju. Misja Spółki jasno precyzuje kierunki działania. Zakłady Chemiczne "Alwernia" SA prowadzą wiele prac badawczo-rozwojowych, których wynikiem jest wdrożenie oryginalnych, własnych i opatentowanych technologii produkcji nowych wyrobów. Technologie te stanowią przedmiot oferty firmy. Szczególny nacisk został położony na uzyskanie przez Zakłady wizerunku przedsiębiorstwa, którego dewizą jest troska o ochronę środowiska naturalnego. Zakłady wprowadzają bezodpadowe technologie produkcji spełniające wymogi ostrych przepisów ekologicznych. Troska o środowisko naturalne ukierunkowana jest nie tylko na zlikwidowanie uciążliwości produkcyjnych powstających w zakładzie, ale również u innych producentów. W trosce o klientów prowadzimy badania nad możliwością wdrożenia technologii pozwalającej utylizować uciążliwe odpady poprodukcyjne powstające podczas stosowania naszych wyrobów. Podjęcie takich działań oprócz korzyści w zakresie ochrony środowiska zapewni możliwość poszerzania palety wyrobów, oraz racjonalny i bezpieczny rozwój Spółki. Takie działanie przyczynia się do stałego rozwoju technologii produkcji oferowanych związków. Produkty wytwarzane w "Alwernia" SA dzięki swojej wysokiej jakości skutecznie konkurują z wyrobami innych producentów.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka akcyjna
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET