Szukaj

Odlewnie Polskie S.A.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Aleja Wyzwolenia
Numer domu: 
70
Kod: 
27-200
Miejscowość: 
Starachowice
województwo: 
świętokrzyskie
Telefon: 
+48 41 275 86 00
Fax: 
+48 41 275 86 80 do 82
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja odlewów z pełnej gamy tworzyw odlewniczych w obiektach fabrycznych zlokalizowanych w Starachowicach, działalność usługowa w Polsce i na terenie krajów Unii Europejskiej oraz handlowa w branży materiałów i tworzyw odlewniczych. W działalności produkcyjnej Spółka oferuje wraz z siecią kooperujących z nią przedsiębiorstw kompleksową obsługę klientów, począwszy od projektowania poprzez wykonawstwo oprzyrządowania odlewniczego i produkcję odlewów, ich obróbkę mechaniczną i cieplną oraz malowanie, montaż i wysyłkę. Przebieg procesu technologicznego podlega kompleksowej kontroli w zakresie jakości materiałów wsadowych, szybkiej analizy składu chemicznego tworzyw i mas formierskich oraz wymiarów odlewów.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka akcyjna
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET