Szukaj

APATOR CONTROL Sp z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Polna
Numer domu: 
148
Kod: 
87-100
Miejscowość: 
Toruń
województwo: 
kujawsko-pomorskie
Telefon: 
48 56 654 49 00
Fax: 
48 56 654 49 03
Strona www: 

www.acontrol.com.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
APATOR CONTROL Sp. z o.o. jest spółką z polskim kapitałem, zajmującą wiodącą pozycję w krajowym przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. APATOR CONTROL Sp. z o.o. powstała na bazie wydziałów APATOR S.A. produkujących urządzenia energoelektroniczne i rozdzielczo-sterownicze. Jesteśmy zatem sukcesorem kilkudziesięcioletniej tradycji APATORA w zakresie projektowania, produkcji i wdrażania w przemyśle elektrycznym układów napędowych i urządzeń rozdzielczo-sterowniczych. W 2001 r. roku APATOR CONTROL Sp. z o.o. uzyskał certyfikat systemu jakości w.g. normy ISO 9001, który jest sukcesywnie przedłużany. Organizacja Spółki Apator Control zawiera dwa piony merytoryczne: -CENTRUM NAPĘDÓW - zajmujące się szerokim spektrum problemów automatyki napędowej, -CENTRUM URZADZEŃ ROZDZIELCZO-STEROWNICZYCH zajmujące się dziedziną elektroenergetycznych urządzeń zasilających, rozdzielczych i sterowniczych. Oferta APATOR CONTROL Sp. z o.o. obejmuje: -Produkcję, sprzedaż i wdrażanie w przemyśle urządzeń automatyki napędowej: m.in. przemienników częstotliwości, regulatorów tyrystorowych, sterowników PLC ,silników i przekładni AC/DC/SERVO, -Projektowanie układów automatyki przemysłowej, -Modernizacje maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych, -Projektowanie, produkcję i montaż kontenerowych stacji transformatorowych, rozdzielnic i złączy SN i nN, szaf rozdzielczo-sterowniczych.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET