Szukaj

ATON-HT S.A.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Na Grobli
Numer domu: 
6
Kod: 
50-421
Miejscowość: 
Wrocław
województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
+ 48 71 344 70 79
E-mail: 
biuro@aton.com.pl
Strona www: 

www.aton.com.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
E-mail: 
biuro@aton.com.pl
Opis działalności
Spółka Akcyjna ATON-HT działa na rynku od sierpnia 2005r. Firma funkcjonuje w obszarze innowacyjnych technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów. Opracowywane i wdrażane technologie oparte są o autorską metodę MTT (Microwave Thermal Treatment), której Spółka jest właścicielem i która została zastrzeżona w kraju i zagranicą (zgłoszenie nr P-377957). W oparciu o technologię MTT została skonstruowana instalacja badawcza, do przeprowadzenia badań nad unieszkodliwianiem azbestu. Proponowane rozwiązanie umożliwia budowę reaktorów, w których unieszkodliwiać można w bardzo wysokich temperaturach szeroką gamę niebezpiecznych odpadów, przy czym praca tych urządzeń nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i co równie ważne - koszt eksploatacji jest mniejszy od kosztów eksploatacji znanych urządzeń i instalacji. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych można stwierdzić, że metoda mikrofalowa może wypełnić powstałą lukę technologiczną. Istotną zaletą metody mikrofalowej jest możliwość unieszkodliwiania odpadów azbestowych zanieczyszczonych substancjami toksycznymi (zużyte oleje transformatorowe zawierające PCB, farby, lakiery, niektóre substancje uszczelniające itp.), których składowanie dopuszczone dla typowych odpadów azbestowych nie jest dozwolone.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka akcyjna
Zasięg działalności: 
nieokreślony
Data rozpoczęcia działalności: 
08.09.2005

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET