Szukaj

Laminopol Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Szczecińska
Numer domu: 
58 B
Kod: 
76-200
Miejscowość: 
Słupsk
województwo: 
pomorskie
Telefon: 
0048 (59)845 34 63
Fax: 
0048 (59)845 29 59
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Jesteśmy producentem wyrobów z laminatu poliestrowo-szklanego. Prowadzimy działalność w dziedzinie ochrony środowiska i przetwórstwie żywic syntetycznych, zbrojonych włóknem szklanym. Zajmujemy się: - oceną stanu ochrony powietrza i doborem rozwiązań zmierzających do likwidacji szkodliwego oddziaływania procesów technologicznych na środowisko - projektowaniem i dostawą systemów oczyszczania powietrza dla oczyszczalni ścieków i zakładów obróbki osadu - projektowaniem i produkcją wyrobów z laminatu poliestrowo-szklanego lub z użyciem innych żywic syntetycznych Laminat poliestrowo-szklany jest materiałem, który może być wykorzystywany do hermetyzacji obiektów o różnorodnej konstrukcji i przeznaczeniu, w tym: - piaskowników - stacji pomp ślimakowych - przepompowni - zagęszczaczy - osadników wstępnych - zbiorników biogazu i wszędzie tam, gdzie wymagana jest nietypowa konstrukcja i materiał odporny na czynniki atmosferyczne i agresywne media znajdujące się w hermetyzowanych obiektach. Poza oczywistą funkcją przekrycia laminatowego, jaką jest hermetyzacja zbiorników, w celu emisji odorów, bakterii, aerozoli, grzybów związków siarki, azotu i innych, i przygotowaniu obiektu do systemu oczyszczania powietrza, jest także funkcja ochraniająca zbiornik i jego elementy przed oddziaływaniem agresywnych mediów. W tym celu stosujemy ochronę korony zbiorników poprzez montaż okapników i ścian zbiorników poprzez instalowanie rynien. W przypadku zbiorników pomostem stalowym konieczne jest instalowanie konstrukcji izolującej pomost od wpływu agresywnych mediów powodujących zwykle przyspieszoną korozję. Dlatego, w odróżnieniu od wielu innych producentów, stosuje materiały odporne na promieniowanie UV, żywice o najlepszych właściwościach wytrzymałościowych, materiały uszczelniające o długotrwałej odporności na starzenie.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

obszary działalności gospodarczej wg OECD