Szukaj

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
E. Kwiatkowskiego
Numer domu: 
8
Kod: 
33-101
Miejscowość: 
Tarnów
województwo: 
małopolskie
Telefon: 
+ 48 14 637 35 54
Fax: 
+48 14 637 31 69
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Podstawowa działalność firmy Grupa Azoty AUTOMATYKA sp. z o.o. koncentruje się na projektowaniu, wykonawstwie, rozruchu, obsłudze i serwisie przemysłowych systemów pomiarów i sterowania oraz usługach z zakresu elektroenergetyki. Świadczenie tak szerokiego zakresu usług umożliwia bogate zaplecze, na które składają się m.in.: nowoczesne pracownie diagnostyczne, remontowe i kalibracyjne przyrządów pomiarowych i elementów systemów sterowania, warsztaty mechaniczne, stacja prób 0,4 i 6 kV oraz laboratorium wzorcujące.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET