Szukaj

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Bobrzyńskiego
Numer domu: 
14
Kod: 
30-348
Miejscowość: 
Kraków
województwo: 
małopolskie
Telefon: 
+48 12 297 46 00
Fax: 
+48 12 297 46 46
E-mail: 
jci@jci.pl
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
E-mail: 
jci@jci.pl
Opis działalności
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. zostało powołane w 2004 roku przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który jest jedynym udziałowcem spółki. JCI zostało utworzone w celu realizacji zadań wyznaczonych mu przez Uniwersytet. Wśród nich znajdują się m.in. wynajem powierzchni laboratoryjnych, prowadzenie inwestycji kapitałowych i wsparcie merytoryczne w rozwoju biznesu w branży life science, realizacja usług i badań kontraktowych w oparciu o zasoby akademickie i własne oraz uzupełnianie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez programy ksztacenia absolwentów uczelni wyższych. Spółka wspiera także misję Uniwersytetu Jagiellońskiego tj. kształcenie i prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie studentów do samodzielnego rozwiązywania zadań jakie stwarza współczesne życie oraz uczestnictwo w rozwoju nauki, ochrony zdrowia, sztuki i innych dziedzin kultury.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony
Data rozpoczęcia działalności: 
01.01.2004

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET