Szukaj

KOMUNIKAT KE I DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW
„Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie
kluczowych technologii wspomagających w UE” (Bruksela, dnia 30.9.2009 KOM(2009) 512 wersja ostateczna)   więcej