Szukaj

Bioelektrownia Buczek Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Wrzesińska
Numer domu: 
1 B
Kod: 
62-025
Miejscowość: 
Kostrzyn
województwo: 
wielkopolskie
Telefon: 
+48 (61) 8-188-982
Fax: 
+48 (61) 8-188-987
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Spółka Bioelektrownia Buczek Sp z o.o. jest spółką, której celem jest budowa i zarządzanie bioelektrowni gazowej (tzw. biogazowni) w miejscowości Buczek. Jest to pierwsza tego typu instalacja, której projekt przewiduje rozbudowanie sterylizatorni umożliwiającej przygotowanie i utylizację odpadów poubojowych, co oprócz zwiększenia efektywności energetycznej pozwoli pozyskać dodatkowe przychody z tytułu utylizacji. Spółka będzie ponadto realizowała przychody ze sprzedaży prądu, zielonych certyfikatów oraz w przyszłości ze sprzedaży certyfikatów kogeneracyjnych.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET