Szukaj

DKS-Bio Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Turzycowa
Numer domu: 
9
Kod: 
91-356
Miejscowość: 
Łódź
województwo: 
łódzkie
Telefon: 
42 654 30 77
Fax: 
42 654 31 06
E-mail: 
biuro@dks-bio.pl
Strona www: 

www.dks-bio.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
E-mail: 
biuro@dks-bio.pl
Opis działalności
DKS - Bio Spółka z o.o. powstała w 2009 roku. Celem powstania firmy jest opracowanie metody wytwarzania oleju diesel 2. generacji z jednoczesnym wdrożeniem wyników badań w postaci budowy zakładu wytwarzania węglowodorów syntetycznych typu olej diesel jako paliwo 2. generacji. W oparciu o nowatorską technologię KDV Spółka będzie produkowała olej napędowy, potocznie zwany dieselem. Źródłem surowcowym będzie biomasa stała pochodzenia roślinnego w tym również tzw balast z odpadów komunalnych o symbolu 19.12.12 stanowiący obecnie kłopot utylizacyjny dla wielu gmin. Konsumenci będą mogli używać w swoich pojazdach nowoczesnego i ekologicznego paliwa do silników z zapłonem samoczynnym. To nowoczesne paliwo to alternatywa dla tradycyjnych olejów napędowych, o dużo lepszych właściwościach fizyko-chemicznych. Ochrona środowiska wymaga od producentów nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w produkcji paliw pozwalających na bezpieczne dla środowiska ich użytkowanie. Zastosowanie tej technologii umożliwia redukcję CO2 nawet do 90%. Technologia KDV opiera się na zasadzie depolimeryzacji i odzwierciedla naturalny proces geologiczny. Proces bezciśnieniowej depolimeryzacji katalitycznej przyczynia się do ochrony atmosfery Ziemi. Na bazie technologii KDV, dotychczas przekształcane w fazę gazową pozostałości procesu mogą być skraplane i zawracane do cyklu produkcyjnego w formie „oleju napędowego”. Tradycyjne odpady komunalne są przekształcane w ten sposób w nowe źródło energii. Podstawowym elementem w niskotemperaturowej konwersji katalitycznej jest opatentowana turbina, która umożliwia bezpieczne dla środowiska ciągłe przetwarzanie odpadów na średni destylat (olej napędowy) bez wytwarzania produktów ubocznych, takich jak łatwopalne gazy albo koks. Ze względu na fakt, iż w komorze próżniowej po stronie wlotu do turbiny możliwe jest wytworzenie bardzo wysokiej próżni, można pominąć wszelkie układy transportujące lub dozujące odpady stałe (podawane od góry) albo odpady ciekłe (podawane z boku). Funkcję układu podawania surowca przejmuje podciśnienie w komorze próżniowej. Innymi kluczowymi czynnikami procesu są temperatura w zakresie od 270°C do 350°C, katalizatory funkcjonujące jak wymieniacze jonowe oraz katalizatory (typu Y) w postaci krystalicznej, cechujące się wyjątkową aktywnością.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ przedsiębiorstwa: 
mikro (do 9 pracowników)
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET