Szukaj

Polityka spójności UE na lata 2014–2020: propozycje legislacyjne

Komisja Europejska przyjęła projekt pakietu ustaw, w którym nakreślono ramy polityki spójności UE na lata 2014–2020. Nowe propozycje mają na celu wzmocnienie strategicznego wymiaru polityki oraz zapewnienie ukierunkowania inwestycji UE na europejskie cele długofalowe w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (strategia „Europa 2020”).
W ramach umów o współpracy zawartych z Komisją państwa członkowskie zobowiążą się do koncentracji na mniejszej liczbie priorytetów inwestycyjnych zgodnych z tymi celami. Pakiet koordynuje również zasady dotyczące różnych funduszy, w tym tych przeznaczonych na finansowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki morskiej i rybołówstwa, aby zwiększyć spójność działań UE. szczegółowe informacje

Autorzy: 
UE - INFOREGIO
Rok publikacji: 
2013