Szukaj

AfiSen Sp. z o. o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Al. Jana Pawła II
Numer domu: 
41 L
Kod: 
31-864
Miejscowość: 
Kraków
województwo: 
małopolskie
Telefon: 
507 373 848
E-mail: 
afisen@prokonto.pl
Osoba do kontaktów
Imię: 
Jerzy
Nazwisko: 
Superata
Numer telefonu: 
507 373 848
E-mail: 
afisen@prokonto.pl
Opis działalności
Działalność tego pierwszego w Polsce przedsiębiorstwa specjalizującego się w bio-sensorach, poświęcona jest głównie opracowywaniu nowych produktów – chemsensorów i biosensorów – czyli nowej generacji miniaturowych urządzeń analitycznych o wysokiej selektywności, które znajdą zastosowanie m.in. w nauce, medycynie, weterynarii, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym. Jesteśmy zainteresowani partnerstwem w projektach europejskich lub krajowych o tematyce związanej z bio-sensorami, a także zagadnieniami takimi jak: sepsa, stres oksydacyjny, antyoksydanty naturalne. Dla zapewnienia dynamicznego rozwoju poszukiwani są inwestorzy. Firma oferuje również specjalistyczne usługi w dziedzinie nowoczesnych technik analizy chemicznej, obejmujące kompletowanie i konfigurację aparatury, szkolenia,opracowywanie i walidację metod separacji: chromatografii cieczowej (w szczególności HPLC z detekcją elektrochemiczną) oraz elektroforezy kapilarnej, a także przygotowania próbek (techniki: SPE, SPME, mikrodializa).
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

obszary działalności gospodarczej wg OECD