Szukaj

InPhoTech Sp. z o. o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Słomińskiego
Numer domu: 
17
Numer lokalu: 
31
Kod: 
00-195
Miejscowość: 
Warszawa
województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
48 531 779 160
Fax: 
48 22 304 64 50
Strona www: 

http://www.inphotech.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
InPhoTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (InPhoTech) - firma typu spin-off. Jej podstawowa działalność to opracowywanie i wytwarzanie własności intelektualnej w zakresie fotoniki określanej mianem technologii XXI wieku oraz transfer tej technologii do przemysłu. Charakter działalności gwarantuje jej wyjątkową pozycję w dziedzinie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki w skali kraju, regionu i świata. InPhoTech oferuje współpracę i usługi w szeroko rozumianej dziedzinie badawczo-rozwojowej, obejmujące swym zakresem: - opracowywanie nowych rozwiązań dla przemysłu, - projektowanie i opomiarowanie elementów/urządzeń światłowodowych, - łączenie dowolnych typów światłowodów, - dostarczanie oprogramowania do symulacji i obliczeń związanych z optoelektroniką - wszechstronne oprzyrządowanie do produkcji i charakteryzowania światłowodów specjalnych, komponentów światłowodowych oraz innych urządzeń fotonicznych, - rozbudowaną technologię światłowodów specjalnych, - skuteczne uzyskiwanie dofinansowań w ramach programów prowadzonych przez Unię Europejską oraz polski rząd, - projektowanie koncepcji rozwoju nowopowstających, innowacyjnych firm, - wiedzę „know-how” w procesie realizacji projektów, w tym zmierzających do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ przedsiębiorstwa: 
mikro (do 9 pracowników)
Zasięg działalności: 
międzynarodowy

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET