Szukaj

Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Śmiała
Numer domu: 
22
Kod: 
01-523
Miejscowość: 
Warszawa
województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
+ 48 22 633 02 08
Fax: 
+48 22 633 99 01
E-mail: 
biuro@dss.pl
Strona www: 

http://www.dss.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
E-mail: 
biuro@dss.pl
Opis działalności
Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., to największy krajowy producent kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Grupa realizowała projekty dostawy mas mineralno-asfaltowych oraz betonu wyprodukowanych na bazie kruszyw z własnych kopalni. Spółka realizuje projekt badawczo – rozwojowy pn. „Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych” .
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka akcyjna
Typ przedsiębiorstwa: 
średnie (od 50 do 249 pracowników)
Zasięg działalności: 
międzynarodowy

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

obszary działalności gospodarczej wg OECD