Szukaj

ProChimia Surfaces Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Zacisze
Numer domu: 
2
Kod: 
81-823
Miejscowość: 
Sopot
województwo: 
pomorskie
Telefon: 
+48 58-698-21-81
Fax: 
+48 58-698-21-81
Strona www: 

http://www.prochimia.com

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Prochimia Surfaces jest prywatną firmą rozwojowo-badawczą działającą na pograniczu dziedzin chemii, biotechnologii, biologii molekularnej i nanotechnologii. Założona w 2005 roku firma w oparciu o wiedzę i doświadczenie polskich chemików, oferuje całą gamę produktów do modyfikacji powierzchni metalicznych złota, srebra, platyny, miedzi, szkieł, szkieł , kompozytów i nanocząstek. Monowarstwy przez nas produkowane nadają tym powierzchniom specjalne właściwości (bio)chemiczne: bio-inertnosć (odporność na nieswoiste oddziaływania z białkami lub komórkami), reaktywność względem specyficznych makrocząsteczek, hydrofobowość lub hydrofilowość, aktywność elektro-chemiczną czy też optyczna. Nasze produkty mają zastosowanie w noweczesnej inzynierii materiałowej i wszystkich dziedzinach korzystających z najnowszych osiągnięć tej dziedziny badań włączając biosensorykę, diagnostyke molekularną, nano- i mikrotechnologie. Potwierdzeniem jakości i przydatności naszych produktów może być lista naszych klientów, na której znajdują się m.in. prestiżowe instytucje naukowe całego technologicznie zaawansowanego świata włączając w to Stany Zjednoczone, Francję, Wlk Brytanię, Irlandię, Holandię, Niemcy, Szwajcarię, Włochy, Hiszpanię i Porugalę, Izrael, Koreę Singapur, Chiny i Japonię (Uniwersytety: Harvard, Stanford, Cambridge i Oxford), jak również znane firmy (Novartis, IBM, Promega i BioScale, Platypus).
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET