Szukaj

Polsko-Portugalski Program Wykonawczy o współpracy naukowo-technicznej "Synteza i charakterystyka nowych, dendrytycznych nanocząstek w celu zastosowania ich jako nośników w terapii genowej"

Zespół realizujący: 
międzynarodowy
Projekt dotyczy: 
produktu
Rola pełniona w projekcie: 
współwykonawca
Źródło finansowania: 
inne
Opis źródła finansowania: 
?
Streszczenie projektu: 
Celem projektu jest stworzenie i scharakteryzowanie modelowego narzędzia terapii genowej w postaci nowo syntetyzowanych nanocząsteczek dendrytycznych (dendrymerów tiopoliglicerolowych ) do przenoszenia materiału genetycznego w terapii z wykorzystaniem zjawiska interferencji RNA (RNAi).

Zakres tematyczny projektu

Obszar tematyczny projektu wg obszaru KET

Obszary tematyczny projektu wg OECD