Szukaj

Passage Cosmetics Laboratory

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Słoneczna
Numer domu: 
2
Kod: 
95-020
Miejscowość: 
Justynów
województwo: 
łódzkie
Telefon: 
+48 (42) 677 27 30
Fax: 
+48 (42) 677 27 37
Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Firma oferuje: 1. Prace badawczo-rozwojowe (receptury, technologie, know-how) -usługowe opracowania nowych i optymalizacja posiadanych receptur kosmetyków, preparatów chemii gospodarczej i przemysłowej, farmaceutyków; -korekty technologiczne oraz wdrożenia preparatów kosmetycznych, chemii gospodarczej i przemysłowej, farmaceutycznych; -własne opracowania nowych i ciekawych preparatów zgodnie z aktualnymi trendami i najnowszymi osiągnięciami surowcowymi i technologicznymi; -opracowania norm zakładowych, tymczasowych warunków technicznych, metodyki zleconych badań, koncepcji marketingowych. 2. Konsultacje (doradztwo, pomoc, opracowania) -przygotowanie koncepcji produktu i linii produktowej; -dobór i ocena surowców, producentów i dostawców; -porady w zakresie dostawców opakowań i materiałów pomocniczych; -konsultacje przy uruchamianiu nowych linii produkcyjnych, modernizacjach, zakupach aparaturowych i automatyzacji procesów produkcyjnych; -przygotowanie dokumentacji rejestracyjnych dla kosmetyków, wyrobów chemii gospodarczej i przemysłowej, farmaceutyków; -raporty eksperta, dossier, oceny bezpieczeństwa; -świadectwo eksportowe (dokumentacja, pośrednictwo). 3. Badania i analizy ( analizy fizykochemiczne, farmakologiczne, badania mikrobiologiczne, testy konsumenckie, opracowania marketingowe) Ocena organoleptyczna: -wygląd -zapach -smak Badania fizyko-chemiczne: -ciężar właściwy, gęstość, masa -wilgotność -lepkość, twardość -stopień rozdrobnienia -pomiar pH -kwasowość, zasadowość -liczba jodowa, liczba zmydlania Analiza instrumentalna: -metale ciężkie -węglowodory lotne -obecność wskazanych składników (oznaczanie związków czynnych) Badania mikrobiologiczne: -testy czystości mikrobiologicznej pomieszczeń, aparatury, osób -testy skuteczności konserwacji (Challenge Test) Testy i badania dermatologiczne: -testy kontaktowe -testy alergiczne -badania stopnia ochrony przeciwsłonecznej (SPF) -badania aplikacyjne Badania marketingowe: -preferencji -różnicujące -porównawcze -Inne: 4. Systemy Jakości (ISO i GMP, szkolenia, dokumentacje, audity) -wdrażanie systemów jakości; -audity; -dokumentacje; -konsultacje.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
bez szczególnej formy prawnej
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET

obszary działalności gospodarczej wg OECD