Szukaj

Polsko-Słowacki Program Wykonawczy o współpracy naukowo-technicznej " Dendrymery jako nośniki siRNA skierowanego przeciwko wirusowi HIV-1 – oddziaływania z błonami"

Zespół realizujący: 
międzynarodowy
Projekt dotyczy: 
produktu
Rola pełniona w projekcie: 
współwykonawca
Źródło finansowania: 
środki publiczne
Budżet projektu [PLN]: 
189 tys.
Budżet projektu [PLN]: 
189000
Termin realizacji projektu: 
21.12.2010 - 20.07.2012
Streszczenie projektu: 
Celem projektu są badania właściwości dendrymerów karbokrzemowodorowych jako nośników siRNA skierowanego przeciw genom wirusa HIV oraz badania oddziaływań kompleksów dendrymer:siRNA (dendrypleksów) z błonami.

Zakres tematyczny projektu

Obszar tematyczny projektu wg obszaru KET

Obszary tematyczny projektu wg OECD